Skip to main content

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark avholder årsmøte 26.03.23

Tid og sted: 13.00 på Solsia i Brumunddal

Adresse: Nordåsvegen 6, 2380 Brumunddal

Vi ønsker i den forbindelse alle våre medlemmer velkommen!

Stemmerettighet etter Dyrebeskyttelsen Norges gjeldende vedtekter:

  • 5-2 Stemmerett og delegater på årsmøtet

Bare medlemmer har adgang til årsmøtet. Unntak er inviterte foredragsholdere og eventuelle observatører.

Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt og de stemmeberettigede må møte personlig.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte bes sendes på hedmark@dyrebeskyttelsen.no innen frist 12.03.23 (14 dager før årsmøtet etter vedtekter)

SAKSLISTE

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekomité
  5. Valg av revisor
  6. Årsmelding 2022
  7. Saker fra medlemmer   
  8. Valg av styre og valgkomité

Vel møtt!

Styret, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark