Skip to main content

Fosterhjem

Det å være et fosterhjem vil si at man åpner sitt hjem og hjerte for et dyr som trenger kjærlighet, omtanke, trygghet og mat.  Vi er av avhengige av våre fosterhjem for å kunne hjelpe de hjemløse dyrene. Som fosterhjem vil det være din oppgave å sørge for at dyret får et trygt og godt i sitt midlertidige hjem.

Som fosterhjem hjelper du et dyr fra hjemløshet, og du behandler dyret som ditt eget inntil det får et permanent hjem. Behovet er størst for fosterhjem til katter, men vi får også inn andre dyrearter som trenger et midlertidig hjem.

Eierforhold og utgifter

Avdelingen står som eier av dyret og ordner med veterinærutgifter, mat og eventuelt utstyr. Fosterhjemmet får gjerne hjelpe til med å lete etter et nytt hjem. Dersom fosterhjemmet ønsker å beholde dyret, må dyret adopteres fra avdelingen – mer info om adopsjon kan leses her: Adopsjon.

Avdelingen dekker veterinærutgifter som kastrering/sterilisering, id-merking og vaksiner, samt tørrfôr og kattesand. Vi bestemmer hvilke merker av mat, sand og ormkur som blir utdelt. Skulle fosterhjemmet ønske å benytte andre merker, må de dekke disse utgiftene selv. Avdelingen kan også låne ut utstyr, dersom det er nødvendig.

For oss er det ønskelig at dyret får bli i sitt fosterhjem inntil det får et permanent hjem. Dyrene som kommer inn til oss, har gjerne over lengre tid hatt både psykiske og fysiske utfordringer. Dyrene har derfor et stort behov for trygghet og forståelse fra mennesker. Hvor lenge dyret blir i fosterhjemmet er veldig individuelt, og kan være fra noen uker til flere måneder, og i sjeldne tilfeller flere år. Når et dyr får et nytt permanent hjem, avhenger av flere faktorer – kanskje dyret er sykt eller skadet når det kommer inn, og dermed trenger en lengre periode med behandling. Hvis dyret har levd lenge som hjemløs eller opplevd store traumer, da må ofte tilliten til mennesker bygges opp igjen.

Ingen kan spå når den rette familien dukker opp til dyret. Det er fosterhjemmet som lærer dyret å kjenne, derfor er det viktig for oss å ha en nær dialog med deg, slik at vi sammen kan finne det perfekte hjemmet til dyret. Alle dyr er forskjellige – noen passer ikke inn i en stor familie, mens andre vil trives bra. Noen passer ikke i et hjem med andre dyr, mens andre tolererer både andre artsfrender og andre dyr. Vi setter stor pris på om fosterhjemmet har mulighet til å følge dyret til avtalte veterinærbesøk, slik som vaksiner, kastrering, id-merking osv. da det beste for dyret er å ha med seg noen det føler seg trygg på, men dette er ikke noe krav.

Varighet

For oss er lykkelige gjenforeninger med eier til dyret det beste som kan skje. Derfor vil alle dyr være hos fosterhjemmet i ca. 1 måned før det legges ut for adopsjon.  I denne perioden vil avdelingen etterlyse eier i håp om en gjenforening. Det finnes tilfeller hvor vi vet hvem eier er da vi får inn dyret, og i disse tilfellene vil det ikke være en venteperiode før dyret legges ut for adopsjon.

Forpliktelser

Som fosterhjem er det du som bestemmer om du ønsker å ta imot dyret og eventuelt hvor mange dyr. Ønsker du å være fosterhjem, vil du bli registrert i vårt register med info om hvilke type dyr du kan ta imot, og hvor mange. Når vi får henvendelse om et dyr i nød, vil vi ta kontakt med deg for å høre om du kan ta imot dette dyret. Vi vil fortelle det vi vet om dyret, men dette vil da bli informasjon om helsetilstanden til dyret osv. Vi vet ikke på forhånd mye om personligheten til dyret og eventuelle problemer som kan dukke opp. Som fosterhjem vil du kanskje få noen utfordringer, men betalingen er enorm, og eventuelle utfordringer virker små, når dyret viser sin kjærlighet og tillit til deg.

Tenker du på å skaffe deg et dyr, men er usikker på om dette er det riktige for deg i mange år fremover? Da kan du som fosterhjem hjelpe et dyr i nød, uten at du binder deg til å ha dette dyret i alle dets leveår. Skulle du finne ut at du vil beholde dyret for resten av dets liv og samtidig tilfredsstiller våre adopsjonskriterier, er vi selvfølgelig glade for det.

Vi håper du kan hjelpe dyrene ved å være fosterhjem, men vi vil først at du tenker deg godt om. Vær sikker på at du kan tilby et av våre hjemløse dyr et trygt og godt midlertidig hjem. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi trenger så mange dyrevenner som mulig for å hjelpe de svakeste. På forhånd tusen takk for hjelpen!

    Hvilke dyreart ønsker du å være fosterhjem for?

    KattHundKaninGnagerFugl

    Skriv gjerne litt om deg/dere i meldingsfeltet, hvordan dere bor, utemuligheter, om dere har andre dyr osv. Vi vil ta kontakt så fort vi har anledning.