Bli frivillig hos Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark

Det er mye som skal gjøres for å drifte vår virksomhet, og vi er avhengig av frivillige til dette arbeidet.

Eksempel på oppgaver er:

– Frakte dyr til og fra veterinær

– Frakte dyr mellom områder

– Frakte utstyr og fôr

– Fange inn hjemløse katter

Dersom du kan tenke deg og bruke litt av fritiden din til å hjelpe oss og dyrene kan du kontakte oss på dnhedmark@gmail.com