Grasrotandelen

 

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål. Gjennom grasrotandelen kan du være med å bestemme hvem som skal motta overskuddet ditt. Velger du en av Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalavdelinger, vil de motta et beløp tilsvarende 7 % av din spilleinnsats. Dette påvirker ikke deg på noen som helst måte, men er et svært viktig bidrag til vår økonomi. Du kan registrere din grasrotmottaker på grasrotandelen.no eller sende SMS med organisasjonsnummer til 60 000 (gratis tjeneste). Du kan også registrere mottaker hos tippekommisjonær.

Vårt organisasjonsnummer er: 992.649.291