Skip to main content

Bring dyret til veterinær

Hvis du finner et alvorlig skadet dyr, bør du ta det med til en veterinær om det er mulig. Veterinærer har plikt til å hjelpe skadde dyr, inkludert ville dyr. Dette er en viktig del av dyrevelferdsloven og sikrer at dyret får den nødvendige hjelpen.

Du kan lese mer om nødhjelp til dyr på Mattilsynet sine nettsider. Merk at dette er for akutte tilfeller.

Hvis det haster, bør du oppsøke veterinærvakten for ditt område. Gjør et søk på «veterinærvakt» + kommunenavn i Google for å finne frem til infomasjon for ditt område.

Kontakt viltnemnda ved skadet storvilt

Hvis du kommer over skadet storvilt, bør du kontakte viltnemnda i din kommune. Du kan gjøre dette ved å ringe politiet på 02 800, som deretter vil sette deg i kontakt med viltnemnda. De har ansvar for å håndtere skadet og sykt storvilt og vil kunne gi deg veiledning om hvordan du bør forholde deg til situasjonen.

Skadet fugl

For skadet fugl, avhenger fremgangsmåten av fuglens art og størrelse. Du kan kontakte Fuglevakta gjennom Norsk Ornitologisk Forening (døgnåpen) på telefon 90 12 29 01. Større fugler som svaner, gjess og lignende går under kategorien «skadet vilt», og det er da viltnemnda som skal kontaktes.

Skadet pinnsvin

Hvis du finner et skadet pinnsvin, kan du kontakte Pinnsvinhjelpen på telefon 92 28 00 21. De vil gi deg råd og veiledning om hvordan du best kan hjelpe det skadde dyret, og de kan også bistå med transport og behandling om nødvendig.