ID-merk dyret ditt

Gi dyret ditt en gave for livet

 

Kastrér katten din

Bli med og bekjemp sykdom og
hjemløshet du også

 

Nei til lidelse i bur

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider nå for importforbud

Velkommen til

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark ble stiftet i 2006, og er en lokalavdeling
under den landsdekkende organisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN).
Vi arbeider i tråd med DNs vedtekter og etiske plattform.

Vårt formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Gjennom informasjon, påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød arbeider organisasjonen
for at dyr skal respekteres og anerkjennes som individer med egenverdi.

Bli fosterhjem

Bli frivillig

Fjernadopsjon

Trenger du hjelp?

Dyr er uten stemme, uten rettigheter og uten muligheter til å forsvare seg selv.
Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at dyr ikke skal defineres som “ting”,
men få grunnleggende rettigheter og anerkjennes som følende vesener. Jo flere medlemmer vi har, jo større slagkraft har vi ovenfor myndigheter og media.

BLI MEDLEM

Nyheter

Nyheter kommer her

Søk i DyreID

SØK HER