Dyrene trenger deg - bli medlem!

Gjennom medlemskap i Dyrebeskyttelsen Norge yter du direkte hjelp til de som trenger det aller mest. Avtalegiromedlemskap er den medlemsformen som gir Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark den tryggeste og mest stabile økonomien som igjen gjør oss best rustet til å hjelpe dyr i nød. Man inngår da avtalegiro med fast trekk fra konto pr mnd. De første 390 kronene du gir på avtalegiro (minimum 50 kroner i måneden) blir regnet som kontingent. Alt utover dette blir beregnet som gave. Du har krav på skattefradrag hvis du gir mer en 500 kroner i gave. Eksempel: 100 kroner i måneden x 12 = 1200 kroner. 810 kroner av dette kvalifiserer til skattefradrag (1200 – 390 = 810). For skattefradrag gjelder samme regler som ved rene pengegaver, les mer om betingelsene her: https://www.dnhedmark.no/stott-oss/.
Det er Dyrebeskyttelsen Norge som vedlikeholder vår medlemsdatabase og når du trykker på innmeldingsknappen vil bli overført til deres nettsider. Det betyr at du også vil motta innbetalingsgiro og detaljer direkte fra dem, men det er vi lokalt som sender ut annen medlemsinformasjon i form av invitasjon til årsmøte, o.l. Dersom du ønsker å motta slik informasjon elektronisk, så ber vi deg også om å trykke på knappen nedenfor og melde deg på vår elektroniske liste, det gjør vår administrasjon av denne tjenesten enklere og vi sparer både porto og miljøet. Dersom du ønsker informasjonen tilsendt pr. post får du selvfølgelig det! Takk!
Foruten avtalegiromedlemskap tilbyr Dyrebeskyttelsen Norge følgende medlemsformer:
  • Hovedmedlemskap, kr 450,- pr. år
  • Barn (t.om. det året man fyller 12 år), kr 200,- pr. år
  • Ungdom/student (t.o.m det året man fyller 26 år), kr 300,- pr. år
Som medlem mottar alle fra 13 år og oppover vårt medlemsblad “Dyrenes Forsvarer” 4 ganger pr år og barnemedlemmer mottar medlemsbladet “Dyrenes verden” 4 ganger pr år. Som barnemedlem blir man også automatisk en “dyredetektiv“.
Husk å velge oss som lokalavdeling
når du melder deg inn
https://www.dnhedmark.no/elektronisk-post/ Ja, jeg ønsker post tilsendt elektronisk!