Rene pengegaver og fjernadopsjon kommer innunder regelen om skattefradrag til frivillige og veldedige organisasjoner, ref. Skattelovens § 6 – 50. Dvs. at beløp mellom kr 500,- og 20.000,- gitt til Dyrebeskyttelsen Norge (organisasjonen samlet under ett) kan trekkes fra pr. år. For at vi skal oppfylle lovens krav må vi rapportere inn hvilket beløp vi har mottatt til kemneren i januar hvert år på ditt 11-sifrede personnummer. Det er vårt sekretariat hos Dyrebeskyttelsen Norge som står for innrapporteringen til kemneren, så vi oversender lister til dem i januar hvert år over våre givere. Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingenten ikke er en del av denne ordningen, så f.eks. avtalegiromedlemmer som betaler kr 50,- pr. måned (kr 600,- pr. år) får ikke fradrag fordi gavebeløpet utgjør da kun kr 210,- når hovedmedlemskap på kr 390,- er fratrukket. Er du fadder derimot, og betaler kr 50,- pr. måned (kr 600,- minimum i året), har du fradragsrett for hele beløpet. Ta kontakt med oss på dnhedmark@gmail.com eller telefon 413 64 179 hvis du ønsker å vite mer.
Hver krone teller, så på vegne av dyrene – tusen takk!

 

Hvordan støtte oss?

Siden vi er en frivillig, veldedig organisasjon som ikke får støtte fra verken stat eller kommune, er vi helt avhengige av økonomisk støtte fra dyrevenner. Det er deres bidrag som holder alt igang! Det er flere ulike måter du kan støtte oss på og vi setter stor pris på hver og en av disse:
Medlemskap Les mer her: http://dnhedmark/medlem
Fjernadopsjon Les mer her: http://dnhedmark.no/fadder
Grasrotandelen Les mer her: http://dnhedmark.no/grasrotandelen
SMS-tjenesten Les mer her: http://dnhedmark.no/sms
Gaver ]Les mer her: http://dnhedmark.no/gave
Arv/testamentariske gaver Les mer her: http://dnhedmark.no/testament
Minnegaver Les mer her: http://dnhedmark.no/minnegave
VIPPS-nr: 14742