ID-merk dyret ditt

Gi dyret ditt en gave for livet

 

Kastrér katten din

Bli med og bekjemp sykdom og
hjemløshet du også

 

Nei til lidelse i bur

Vi kjemper for nedleggelse
av pelsdyrnæringen

Velkommen til

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark ble stiftet i 2006, og er en lokalavdeling under den landsdekkende organisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge. Vi arbeider i tråd med organisasjonens vedtekter og etiske plattform.

Vårt formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Gjennom informasjon, påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød arbeider organisasjonen for at dyr skal respekteres og anerkjennes som individer med egenverdi.

Avdelingen er fosterhjemsbasert og driftes av frivillige som jobber gratis på fritiden sin. Vi får ingen økonomisk støtte av staten eller kommunene.

DENNE SIDEN ER UNDER OPPFØRING. TAKK FOR DIN TÅLMODIGHET.

Årsmøte i Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark avholder årsmøte 17.3.19 klokka 13.00 på Myklegard, Løten og ønsker i den forbindelse alle medlemmer velkommen. Stemmerettighet etter Dyrebeskyttelsen Norges gjeldende vedtekter: § 5-2 Stemmerett og delegater på årsmøtet Bare medlemmer har adgang til årsmøtet. Unntak er inviterte foredragsholdere og eventuelle observatører.

Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet. På årsmøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt og de stemmeberettigede må møte personlig.

Endelig saksliste med sakspapirer kan lastes ned her: Sakspapirer årsmøte 2019

Vel møtt!

Styret, Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark

FOSTERHJEM

FRIVILLIG

HJELP

SØK I

MEDLEMSKAP

FADDER

Dyr til adopsjon

Katter

Gnagere og fugler

Hunder og andre dyr