ID-merk dyret ditt

Gi dyret ditt en gave for livet

 

Kastrér katten din

Bli med og bekjemp sykdom og
hjemløshet du også

 

Nei til lidelse i bur

Vi kjemper for nedleggelse
av pelsdyrnæringen

Viktig melding:
Årsmøtet utsatt!

Dyrebeskyttelsen Norge har bestemt at alle årsmøter og Landsmøtet utsettes på ubestemt tid grunnet Koronaviruset.

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmarks årsmøte 29. mars 2020 ved Myklegard blir dermed utsatt.

Det sittende styret i vår avdeling fortsetter som interimstyre frem til årsmøtet kan avholdes. Vi kommer til å opplyse om ny møtedato når dette er avklart.

Vi beklager det inntrufne!

– Styret

Velkommen til

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark ble stiftet i 2006, og er en lokalavdeling under den landsdekkende organisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge. Vi arbeider i tråd med organisasjonens vedtekter og etiske plattform.

Vårt formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd. Gjennom informasjon, påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød arbeider organisasjonen for at dyr skal respekteres og anerkjennes som individer med egenverdi.

Avdelingen er fosterhjemsbasert og driftes av frivillige som jobber gratis på fritiden sin. Vi får ingen økonomisk støtte av staten eller kommunene.

FOSTERHJEM

FRIVILLIG

HJELP

SØK I

MEDLEMSKAP

FADDER

Dyr til adopsjon

Katter

Gnagere og fugler

Hunder og andre dyr

Nyheter